Tidig upptäckt av defekta produkter                             Vikten av processkontroll för ledning                                

↓MeasurLink, MiCAT Planner, och Smarta Fabriker                                                                                           Fallstudie        


Inline-mätning möjliggör 100%-ig inspektion and centraliserad hantering.
Den tidiga upptäckten av defekta produkter möjliggör snabbare motåtgärder,
där slutresultatet är en ökning av vinsten.

Tidig upptäckt av defekta produkterInstallation av 3D-mätdonet "MACH-3A" gör det möjligt att upptäcka defekta produkter i ett tidigt skede i produktionsprocessen. Genom den tidiga upptäckten, kan ni hålla ned de kostnader som defekta produkter genererar.

Öka till 80% för "defekt produktupptäckt" i produktionsprocessstadiet.

MACH-3A gör det möjligt att upptäcka defekta produkter i ett tidigt skede i produktionsprocessen. 

Vikten av processkontroll för ledningTillverkningsindustrins processkontroll är av största vikt, inte bara i produktionen, utan även för ledningen.

MeasurLink, MiCAT Planner och Smarta FabrikerI en Smart Fabrik är all utrustning i fabriken ansluten till internet, där ett brett utbud av information samlas in, analyseras och hanteras så att den kan användas väl på produktionsgolvet och i företagsledningen.
Genom att installera MeasurLink och MiCAT Planner så kommer ni ett steg närmre förverkligandet av en Smart Fabrik.

↑Gå till toppen